ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

mgr Natalia Piekuś-Słomka
asystent
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

tel.: 52 585 3957
e-mail: natalia.piekus@cm.umk.pl

Terminy konsultacji:
wtorek 10:30-12:00 pokój 139

Bibliografia