ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr hab. Daniel Załuski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji

tel.: +48 52 585 3677
e-mail: daniel.zaluski@cm.umk.pl

Terminy konsultacji:
Środa godz. 14.00-15.30

Bibliografia