ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Agnieszka Mikucka
adiunkt
Katedra Mikrobiologii

e-mail: a.mikucka@cm.umk.pl

Zainteresowania:
Coryneform, zakażenia oportunistyczne, wielolekooporność bakterii, nowe strategie terapii zakażeń, nowoczesne technologie w diagnostyce mikrobiologicznej

Terminy konsultacji:
Poniedziałek 12.00 - 13.00
Czwartek 13.30 - 14.30

Bibliografia