ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Maciej Przybyłek
adiunkt
Katedra Chemii Fizycznej

e-mail: m.przybylek@cm.umk.pl
www: http://chemfiz.cm.umk.pl/index.php?id=o-maciejp

Zainteresowania:
fizykochemia ciała stałego, technologia postaci leku, chemia środowiska

Terminy konsultacji:
Piątek od 13:30 do 15:00

Bibliografia