ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr hab. Katarzyna Buszko, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Biostatystyki i Teorii Układów Biomedycznych

tel.: +48 52 585 3428
e-mail: buszko@cm.umk.pl

Zainteresowania:
Biostatystyka. Metody statystyczne w kardiologii. Nieliniowe metody analizy sygnałów biomedycznych EKG, ICG, ciśnienie.


Bibliografia