ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr hab. Przemysław Krawczyk, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Chemii Fizycznej

tel.: +48 52 585 3679
e-mail: przemekk@cm.umk.pl

Zainteresowania:
Projektowanie fluorochromów wykorzystywanych w obrazowaniu medycznym:
a. synteza
b. modelowanie komputerowe z wykorzystaniem metod chemii kwantowej
c. liniowe i nieliniowe właściwości optyczne
d. biokoniugacja
e. badania in vitro oraz in vivo z wykorzystaniem nowo syntezowanych barwników fluorescencyjnych


Terminy konsultacji:
Semestr letni 2018/2019 : poniedziałki godz. 9.00-10.30

Bibliografia