ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Rafał Kuźniewski
adiunkt
Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji

tel.: +48 52 585 3828
e-mail: r.kuzniewski@cm.umk.pl

Terminy konsultacji:
czwartki 14:30 do 15:15.

Bibliografia