ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

mgr Andżelika Lorenc
asystent
Katedra Biofarmacji

e-mail: andzelika.lorenc@cm.umk.pl

Terminy konsultacji:
Czwartek 9.00-10.30
pok. 123
Budynek Wydziału Farmaceutycznego

Bibliografia