ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Aneta Mańkowska-Cyl
adiunkt
Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej

tel.: +48 52 585 3668
e-mail: aneta.mankowska@cm.umk.pl

Terminy konsultacji:
czwartek 11-12.30 ; pokój 1030

Bibliografia