Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Ogłoszenie o dodatkowym naborze do projektu „Farmaceuta – zawód z przyszłością”


Ogłoszenie o dodatkowym naborze do projektu „Farmaceuta – zawód z przyszłością”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Komisja rekrutacyjna ogłasza dodatkowy nabór do projektu – liczba miejsc 1.

Celem Projektu jest podniesienie zawodowych umiejętności praktycznych studentów kierunku Farmacja Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (CM UMK) poprzez udział w wysokiej jakości programie stażowym odpowiadającemu potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

W celu przystąpienia do projektu należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa oraz pobrać i wypełnić:

• Formularz zgłoszeniowy
• Deklaracja uczestnictwa w projekcie
• Oświadczenie uczestnika

Wydrukowane i wypełnione dokumenty należy złożyć osobiście w Dziale Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM
ul. Jagiellońska 13-15, Bydgoszcz (wejście od ul. 3 Maja)
do dnia 27 lipca 2018 r.

Koordynator projektu
prof. dr hab. Michał Marszałł


Projekt pn. „Farmaceuta – zawód z przyszłością” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020