Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Opieka zdrowotna dla studentów

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO

Zespół Specjalistycznych Poradni Przyklinicznych, Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz (w Szpitalu A. Jurasza) wejście od ul. Jurasza, I piętro

Rejestracja: poniedziałek – piątek, w godz. 08.00 – 18.00
tel.
052/ 5854651, 346 08 01, 346 08 02


BADANIA LEKARSKIE 

Zgodnie z zarządzeniem nr 67 Rektora UMK z dnia 20 maja 2011 (z póź. zm) w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia  i studentów w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy UMK  w Toruniu, uprzejmie informuję, że studenci są zobowiązani do posiadania aktualnych BADAŃ LEKARSKICH o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do kontynuowania nauki oraz BADAŃ LABORATORYJNYCH do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Brak aktualnych badań lekarskich, po określonym przez Dziekana terminie dostarczenia ich do dziekanatu, spowoduje  ZABLOKOWANIE dostępu do udziału w zajęciach edukacyjnych.


Komisja Lekarska  do orzekania w sprawach urlopów zdrowotnych i zwolnień z udziału w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego >>> (291 KB)