Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Praktyki w stanie epidemii Covid-19

Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy – wytyczne dotyczące wykonywania badań diagnostycznych  u studentów na obecność wirusa SARS-CoV-2:

1)      Niezwłocznie po ustaleniu terminu praktyk student rejestruje się na badanie do Poradni Poekspozycyjnej COVID-19 i wskazuje pracownikowi rejestracji przewidywaną datę rozpoczęcia praktyk zawodowych w szpitalu. Rejestracja odbywa się wyłącznie telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-12:00 pod numerem tel. (52) 585-72-30. Pracownik rejestracji wyznacza datę i przewidywaną godzinę pobrania materiału do badania.

2)      Odbiór skierowania na badanie możliwy jest od dnia rejestracji w godzinach 13:00-14:30 w Rejestracji Zespołu Poradni Specjalistycznych (okienko nr 1).

3)      Wymaz do badania pobierany będzie w terminie wyznaczonym w trakcie rejestracji telefonicznej (pkt.1)) w gabinecie konsultacyjnym nr 3 przy Rejestracji Przyjęć Planowych (wejście główne od strony ul. Jurasza).

4)      Odbiór wyniku jest możliwy w dni robocze w Poradni Medycyny Pracy (II piętro, Zespół Poradni Specjalistycznych – gabinet nr 237), w godzinach 8:00-10:00 oraz 12:00-14:00.


Szkolenie wstępne dla osób rozpoczynających praktyki między 29.06.2020 r. a 05.07.2020 r. odbędzie się pierwszego dnia praktyk (tj. 29.06.2020 r.) o godzinie 8:00 w Auli 35 w budynku Farmacji przy ul. Jurasza 2. Studenci zostaną podzieleni na grupy szkoleniowe.