Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Ubezpieczenie zdrowotne

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW W SPRAWIE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
Studenci/Doktoranci którzy ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (np. nie są zatrudnieni, nie mają orzeczonej grupy inwalidzkiej lub ich małżonkowie nie są ubezpieczeni) mogą zostać ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia przez Uczelnię.
Druk ZUS ZZA oraz oświadczenie należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego.

OŚWIADCZENIE STUDENTA/DOKTORANTA CM UMK (16 KB)

DRUK ZUS ZZA (385 KB)