Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Krajowe delegacje – działalność naukowa

  1. Zarządzenie Nr 57 Rektora UMK z 17.05.2013 – zasady rozliczania kosztów związanych z krajowymi podróżami służbowymi pracowników oraz osób niebędących pracownikami (60 KB)
  2. Zarządzenie Nr 129 Rektora UMK z 5.10.2015 – używanie do celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością Uniwersytetu (233 KB)
  3. Formularz podania (62 KB)
  4. Wniosek o wyrażenie zgody na przejazd samochodem prywatnym (30 KB)
  5. Umowa o używaniu do celów służbowych samochodu osobowego, niebędącego własnością Pracodawcy (28 KB)
  6. Ewidencja przebiegu pojazdu – formularz rozliczeniowy (34 KB)