ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Joanna Kwiecińska-Piróg

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/47


IDT: 0000036587.

Autorzy: Skowron Krzysztof, Wałecka-Zacharska E., Grudlewska Katarzyna, Kwiecińska-Piróg Joanna, Wiktorczyk Natalia, Kowalska M., Paluszak Z., Kosek-Paszkowska K., Brożek Klaudia*, Korkus J., Gospodarek-Komkowska Eugenia.

Tytuł oryginału: Effect of selected environmental factors on the microbicidal effectiveness of radiant catalytic ionization.

Czasopismo: Front. Microbiol.

Szczegóły: 2020 : Vol. 10, 3057, s. 1-13.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Krzysztof Skowron].

p-ISSN: 1664-302X
e-ISSN: 1664-302X

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 4.235

Punktacja MNiSW: 100.000

DOI: 10.3389/fmicb.2019.03057

Afiliacja: Skowron Krzysztof [*] 0000-0003-0868-864X 1760499;045;WF, Wałecka-Zacharska E. [ ];000;000, Grudlewska-Buda Katarzyna [*] 0000-0002-5730-940X 4004067;045;WF, Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Wiktorczyk Natalia [*] 0000-0003-1885-9182 4381648;045;WF, Kowalska M. [ ];000;000, Paluszak Z. [ ];000;000, Kosek-Paszkowska K. [ ];000;000, Brożek Klaudia* [*];225;WF, Korkus J. [ ];000;000, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


2/47


IDT: 0000036666.

Autorzy: Skowron Krzysztof, Skowron K.J., Bauza-Kaszewska J., Wałecka-Zacharska E., Kwiecińska-Piróg Joanna, Grudlewska-Buda Katarzyna, Wiktorczyk Natalia, Gospodarek-Komkowska Eugenia.

Tytuł oryginału: The antimicrobial effect of radiant catalytic ionization on the bacterial attachment and biofilm formation by selected foodborne pathogens under refrigeration conditions.

Czasopismo: Appl. Sci.-Basel

Szczegóły: 2020 : Vol. 10, nr 4, s. 1364, 1-15.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Krzysztof Skowron].

p-ISSN: 2076-3417
e-ISSN: 2076-3417

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 2.474

Punktacja MNiSW: 70.000

DOI: 10.3390/app10041364

Afiliacja: Skowron Krzysztof [*] 0000-0003-0868-864X 1760499;045;WF, Skowron K.J. [ ];000;000, Bauza-Kaszewska J. [ ];000;000, Wałecka-Zacharska E. [ ];000;000, Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Grudlewska-Buda Katarzyna [*] 0000-0002-5730-940X 4004067;045;WF, Wiktorczyk Natalia [*] 0000-0003-1885-9182 4381648;045;WF, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


3/47


IDT: 0000036466.

Autorzy: Wiktorczyk N[atalia], Kwiecińska-Piróg J[oanna], Skowron K[rzysztof], Michalska A[nna][mikrob.], Zalas-Więcek P[atrycja], Białucha A[gata], Budzyńska A[nna], Grudlewska-Buda K[atarzyna], Prażyńska M[ałgorzata], Gospodarek-Komkowska E[ugenia].

Tytuł oryginału: Assessment of endoscope cleaning and disinfection efficacy, and the impact of endoscope storage on the microbiological safety level.

Czasopismo: J. Appl. Microbiol.

Szczegóły: 2020 : Vol. 128, nr 5, s. 1503-1513.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Krzysztof Skowron].

p-ISSN: 1364-5072
e-ISSN: 1365-2672

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 3.066

Punktacja MNiSW: 70.000

DOI: 10.1111/jam.14558

Afiliacja: Wiktorczyk Natalia [*] 0000-0003-1885-9182 4381648;045;WF, Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Skowron Krzysztof [*] 0000-0003-0868-864X 1760499;045;WF, Michalska Anna mikrob. [*] 2778294;045;WF, Zalas-Więcek Patrycja [*] 0000-0003-2063-6850 2778573;045;WF, Białucha Agata [*] 3969006;045;WF, Budzyńska Anna [*] 0000-0002-8545-177X 2778788;045;WF, Grudlewska-Buda Katarzyna [*] 0000-0002-5730-940X 4004067;045;WF, Prażyńska Małgorzata [*] 0000-0002-2977-1808 3934456;045;WF, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


4/47


IDT: 0000036107.

Autorzy: Skowron K[rzysztof], Wiktorczyk N[atalia], Kwiecińska-Piróg J[oanna], Sękowska A[licja], Wałecka-Zacharska E., Gospodarek-Komkowska E[ugenia].

Tytuł oryginału: Elimination of Klebsiella pneumoniae NDM from the air and selected surfaces in hospital using radiant catalytic ionization.

Czasopismo: Lett. Appl. Microbiol.

Szczegóły: 2019 : Vol. 69, nr 5, s. 333-338.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Krzysztof Skowron].

p-ISSN: 0266-8254
e-ISSN: 1472-765X

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 2.173

Punktacja MNiSW: 70.000

DOI: 10.1111/lam.13223

Afiliacja: Skowron Krzysztof [*] 0000-0003-0868-864X 1760499;045;WF, Wiktorczyk Natalia [*] 0000-0003-1885-9182 4381648;045;WF, Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Sękowska Alicja [*] 0000-0001-6380-3968 2778504;045;WF, Wałecka-Zacharska E. [ ];000;000, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


5/47


IDT: 0000035186.

Autorzy: Wiktorczyk Natalia, Skowron Krzysztof, Grudlewska Katarzyna, Czobot P., Walecka-Zacharska E., Kwiecińska-Piróg Joanna, Paluszak Z., Gospodarek-Komkowska Eugenia.

Tytuł oryginału: Effect of commercially available spices and herbs on the survival of Listeria monocytogenes and Salmonella Enteritidis.

Czasopismo: Med. Res. J.

Szczegóły: 2019 : Vol. 4, nr 1, s. 25-30.

Uwagi: [Poprzedni tytuł Folia Med. Copernicana]. [Autor korespondencyjny: Krzysztof Skowron].

p-ISSN: 2451-2591
e-ISSN: 2451-4101

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 20.000

DOI: 10.5603/MRJ.a2019.0003

Afiliacja: Wiktorczyk Natalia [*] 0000-0003-1885-9182 4381648;045;WF, Skowron Krzysztof [*] 0000-0003-0868-864X 1760499;045;WF, Grudlewska-Buda Katarzyna [*] 0000-0002-5730-940X 4004067;045;WF, Czobot P. [ ];000;000, Walecka-Zacharska E. [ ];000;000, Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Paluszak Z. [ ];000;000, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


6/47


IDT: 0000033343.

Autorzy: Kwiecińska-Piróg Joanna, Skowron Krzysztof, Śniegowska Agata*, Przekwas Jana*, Balcerek Maciej, Załuski Daniel, Gospodarek-Komkowska Eugenia.

Tytuł oryginału: The impact of ethanol extract of propolis on biofilm forming by Proteus mirabilis strains isolated from chronic wounds infections.

Czasopismo: Nat. Prod. Res.

Szczegóły: 2019 : Vol. 33, nr 22, s. 3293-3297.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Krzysztof Skowron].

p-ISSN: 1478-6419
e-ISSN: 1478-6427

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 2.158

Punktacja MNiSW: 70.000

DOI: 10.1080/14786419.2018.1470513

Afiliacja: Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Skowron Krzysztof [*] 0000-0003-0868-864X 1760499;045;WF, Śniegowska Agata* [*];225;WF, Przekwas Jana* [*];225;WF, Balcerek Maciej [*] 0000-0003-0531-022X 2778768;144;WF, Załuski Daniel [*] 0000-0002-7821-7002 3936211;144;WF, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


7/47


IDT: 0000035957.

Autorzy: Skowron Krzysztof, Wałecka-Zacharska E., Grudlewska Katarzyna, Wiktorczyk Natalia, Kaczmarek Agnieszka, Gryń G., Kwiecińska-Piróg Joanna, Juszczuk Klaudia*, Paluszak Z., Kosek-Paszkowska K., Gospodarek-Komkowska Eugenia.

Tytuł oryginału: Characteristics of Listeria monocytogenes strains isolated from milk and humans and the possibility of milk-borne strains transmission.

Czasopismo: Pol. J. Microb.

Szczegóły: 2019 : Vol. 68, nr 3, s. 353-369.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Krzysztof Skowron].

p-ISSN: 1733-1331
e-ISSN: 2544-4646

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 0.897

Punktacja MNiSW: 40.000

DOI: 10.33073/pjm-2019-038

Afiliacja: Skowron Krzysztof [*] 0000-0003-0868-864X 1760499;045;WF, Wałecka-Zacharska E. [ ];000;000, Grudlewska-Buda Katarzyna [*] 0000-0002-5730-940X 4004067;045;WF, Wiktorczyk Natalia [*] 0000-0003-1885-9182 4381648;045;WF, Kaczmarek Agnieszka [*] 0000-0002-1751-6383 2778602;045;WF, Gryń G. [ ];000;000, Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Juszczuk Klaudia* [*];225;WF, Paluszak Z. [ ];000;000, Kosek-Paszkowska K. [ ];000;000, Gospodarek-Komkowska Eugenia [ ] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


8/47


IDT: 0000035881.

Autorzy: Kwiecińska-Piróg Joanna, Skowron Krzysztof, Bogiel Tomasz, Białucha Agata, Przekwas J., Gospodarek-Komkowska Eugenia.

Tytuł oryginału: Vitamin C in the presence of sub-inhibitory concentration of aminoglycosides and fluoroquinolones alters Proteus mirabilis biofilm inhibitory rate.

Czasopismo: Antibiotics-Basel

Szczegóły: 2019 : Vol. 8, nr 3, s. 116, 1-12.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Krzysztof Skowron].

e-ISSN: 2079-6382

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 3.893

Punktacja MNiSW: 70.000

DOI: 10.3390/antibiotics8030116

Afiliacja: Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Skowron Krzysztof [*] 0000-0003-0868-864X 1760499;045;WF, Bogiel Tomasz [*] 0000-0001-6787-1378 2778706;045;WF, Białucha Agata [*] 3969006;045;WF, Przekwas Jana* [ ];000;000, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


9/47


IDT: 0000035162.

Autorzy: Skowron Krzysztof, Wiktorczyk Natalia, Grudlewska Katarzyna, Kwiecińska-Piróg Joanna, Wałecka-Zacharska E., Paluszak Z., Gospodarek-Komkowska Eugenia.

Tytuł oryginału: Drug-susceptibility, biofilm-forming ability and biofilm survival on stainless steel of Listeria spp. strains isolated from cheese.

Czasopismo: Int. J. Food Microbiol.

Szczegóły: 2019 : Vol. 296, s. 75-82.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Krzysztof Skowron].

p-ISSN: 0168-1605
e-ISSN: 1879-3460

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 4.187

Punktacja MNiSW: 100.000

DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2019.02.021

Afiliacja: Skowron Krzysztof [*] 0000-0003-0868-864X 1760499;045;WF, Wiktorczyk Natalia [*] 0000-0003-1885-9182 4381648;045;WF, Grudlewska-Buda Katarzyna [*] 0000-0002-5730-940X 4004067;045;WF, Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Wałecka-Zacharska E. [ ];000;000, Paluszak Z. [ ];000;000, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


10/47


IDT: 0000035062.

Autorzy: Skowron Krzysztof, Kwiecińska-Piróg Joanna, Grudlewska Katarzyna, Gryń K., Wiktorczyk Natalia, Balcerek Maciej, Załuski Daniel, Wałecka-Zacharska E., Kruszewski Stefan, Gospodarek-Komkowska Eugenia.

Tytuł oryginału: Antilisterial Activity of Polypropylene Film Coated with Chitosan with Propolis and/or Bee Pollen in Food Models.

Czasopismo: BioMed Res. Int.

Szczegóły: 2019 : Vol. 2019, s. 1-12.

Uwagi: [Wcześniejszy tytuł: Journal of Biomedicine and Biotechnology]. [Autor korespondencyjny: Krzysztof Skowron].

p-ISSN: 2314-6133
e-ISSN: 2314-6141

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 2.276

Punktacja MNiSW: 70.000

DOI: 10.1155/2019/7817063

Afiliacja: Skowron Krzysztof [*] 0000-0003-0868-864X 1760499;045;WF, Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Grudlewska-Buda Katarzyna [*] 0000-0002-5730-940X 4004067;045;WF, Gryń K. [ ];000;000, Wiktorczyk Natalia [*] 0000-0003-1885-9182 4381648;045;WF, Balcerek Maciej [*] 0000-0003-0531-022X 2778768;144;WF, Załuski Daniel [*] 0000-0002-7821-7002 3936211;144;WF, Wałecka-Zacharska E. [ ];000;000, Kruszewski Stefan [*] 0000-0002-8050-6946 2778394;041;WF, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


11/47


IDT: 0000034760.

Autorzy: Kwiecińska-Piróg Joanna, Skowron Krzysztof, Gospodarek-Komkowska Eugenia.

Tytuł oryginału: Primary and secondary bacteremia caused by Proteus spp. : epidemiology, strains susceptibility and biofilm formation.

Czasopismo: Pol. J. Microb.

Szczegóły: 2018 : Vol. 67, nr 4, s. 471-478.

p-ISSN: 1733-1331
e-ISSN: 2544-4646

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 0.776

Punktacja MNiSW: 15.000

DOI: 10.21307/pjm-2018-055

Afiliacja: Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Skowron Krzysztof [*] 0000-0003-0868-864X 1760499;045;WF, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


12/47


IDT: 0000031953.

Autorzy: Skowron Krzysztof, Grudlewska Katarzyna, Kwiecińska-Piróg Joanna, Gryń G., Śrutek M., Gospodarek-Komkowska Eugenia.

Tytuł oryginału: Efficacy of radiant catalytic ionization to reduce bacterial populations in air and on different surfaces.

Czasopismo: Sci. Total Environ.

Szczegóły: 2018 : Vol. 610-611, s. 111-120.

p-ISSN: 0048-9697
e-ISSN: 1879-1026

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 5.589

Punktacja MNiSW: 40.000

DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.08.032

Afiliacja: Skowron Krzysztof [*] 0000-0003-0868-864X 1760499;045;WF, Grudlewska-Buda Katarzyna [*] 0000-0002-5730-940X 4004067;045;WF, Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Gryń G. [ ];000;000, Śrutek M. [ ];000;000, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


13/47


IDT: 0000033655.

Autorzy: Skowron Krzysztof, Kwiecińska-Piróg Joanna, Grudlewska Katarzyna, Świeca A., Paluszak Z., Bauza-Kaszewska J., Wałecka-Zacharska E., Gospodarek-Komkowska Eugenia.

Tytuł oryginału: The occurrence, transmission, virulence and antibiotic resistance of Listeria monocytogenes in fish processing plant.

Czasopismo: Int. J. Food Microbiol.

Szczegóły: 2018 : Vol. 282, s. 71-83.

p-ISSN: 0168-1605
e-ISSN: 1879-3460

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 4.006

Punktacja MNiSW: 40.000

DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2018.06.011

Afiliacja: Skowron Krzysztof [*] 0000-0003-0868-864X 1760499;045;WF, Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Grudlewska-Buda Katarzyna [*] 0000-0002-5730-940X 4004067;045;WF, Świeca A. [ ];000;000, Paluszak Z. [ ];000;000, Bauza-Kaszewska J. [ ];000;000, Wałecka-Zacharska E. [ ];000;000, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


14/47


IDT: 0000032684.

Autorzy: Przekwas Jana*, Kwiecińska-Piróg Joanna, Gospodarek-Komkowska Eugenia.

Tytuł oryginału: Wpływ miodu Manuka na tworzenie biofilmu i wzrost mgławicowy Proteus mirabilis.

Tytuł całości: W: Mikrobiologia medyczna i środowiskowa - wybrane zagadnienia.

Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: M. Maciąg, K. Maciąg.

Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Nauk. TYGIEL, 2017

Opis fizyczny: s. 112-125.

p-ISBN: 978-83-65598-77-6

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Afiliacja: Przekwas Jana* [*];228;WF, Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


15/47


IDT: 0000032611.

Autorzy: Skowron Krzysztof, Kwiecińska-Piróg Joanna, Grudlewska Katarzyna, Gryń G., Gospodarek-Komkowska Eugenia.

Tytuł oryginału: Antibacterial effectiveness of polypropylene films coated with chitosan, propolis and bee pollen against Listeria monocytogenes strains in food.

Czasopismo: MEDtube Sci.

Szczegóły: 2017 : Vol. 7, nr 4 suppl., s. 13.

Uwagi: Abstracts. Płyta CD.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Skowron Krzysztof [*] 0000-0003-0868-864X 1760499;045;WF, Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Grudlewska-Buda Katarzyna [*] 0000-0002-5730-940X 4004067;045;WF, Gryń G. [ ];000;000, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


16/47


IDT: 0000032685.

Autorzy: Gajek Aldona*, Kwiecińska-Piróg Joanna, Gospodarek-Komkowska Eugenia.

Tytuł oryginału: Ocena wytwarzania biofilmu przez szczepy Proteus mirabilis izolowane z ran przewlekłych.

Tytuł całości: W: Mikrobiologia medyczna i środowiskowa - wybrane zagadnienia.

Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: M. Maciąg, K. Maciąg.

Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Nauk. TYGIEL, 2017

Opis fizyczny: s. 148-159.

p-ISBN: 978-83-65598-77-6

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Afiliacja: Gajek Aldona* [*];228;WF, Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


17/47


IDT: 0000033090.

Autorzy: Mikucka Agnieszka, Kwiecińska-Piróg Joanna, Prażyńska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Streptococcus grupa viridans - udział w zakażeniach i metody identyfikacji.

Czasopismo: Postępy Mikrobiol.

Szczegóły: 2017 : T. 56, supl. 2, s. 77.

p-ISSN: 0079-4252

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Mikucka Agnieszka [*] 2778299;045;WF, Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Prażyńska Małgorzata [*] 0000-0002-2977-1808 3934456;045;WF


18/47


IDT: 0000032678.

Autorzy: Bogiel Tomasz, Deptuła Aleksander, Kwiecińska-Piróg Joanna, Prażyńska Małgorzata, Mikucka Agnieszka, Gospodarek-Komkowska Eugenia.

Tytuł oryginału: The prevalence of exoenzyme S gene in multidrug-sensitive and multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa clinical strains.

Czasopismo: Pol. J. Microb.

Szczegóły: 2017 : Vol. 66, nr 4, s. 427-431.

p-ISSN: 1733-1331
e-ISSN: 2544-4646

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 0.784

Punktacja MNiSW: 15.000

Afiliacja: Bogiel Tomasz [*] 0000-0001-6787-1378 2778706;045;WF, Deptuła Aleksander [*] 0000-0002-4527-0245 1273559;045;WF, Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Prażyńska Małgorzata [*] 0000-0002-2977-1808 3934456;045;WF, Mikucka Agnieszka [*] 2778299;045;WF, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


19/47


IDT: 0000030397.

Autorzy: Kwiecińska-Piróg Joanna, Skowron Krzysztof, Białucha Agata, Gospodarek-Komkowska Eugenia.

Tytuł oryginału: Wpływ flurochinolonów i witaminy C na tworzenie biofilmu przez szczepy Proteus mirabilis.

Tytuł całości: W: XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Mikrobiologia - nowe wyzwania, nowe możliwości".

Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2016

Opis fizyczny: P-100.

Uwagi: [Płyta CD].

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Skowron Krzysztof [*] 0000-0003-0868-864X 1760499;045;WF, Białucha Agata [*] 3969006;045;WF, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


20/47


IDT: 0000030378.

Autorzy: Skowron Krzysztof, Grudlewska Katarzyna, Kwiecińska-Piróg Joanna, Gryń G., Gospodarek-Komkowska Eugenia.

Tytuł oryginału: Skuteczność promieniowej jonizacji katalitycznej w eliminacji wybranych gatunków bakterii i grzybów.

Tytuł całości: W: XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Mikrobiologia - nowe wyzwania, nowe możliwości".

Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2016

Opis fizyczny: 66.

Uwagi: [Płyta CD].

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Skowron Krzysztof [*] 0000-0003-0868-864X 1760499;045;WF, Grudlewska-Buda Katarzyna [*] 0000-0002-5730-940X 4004067;045;WF, Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Gryń G. [ ];000;000, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


21/47


IDT: 0000030841.

Autorzy: Skowron Krzysztof, Grudlewska Katarzyna, Kwiecińska-Piróg Joanna, Gospodarek-Komkowska Eugenia.

Tytuł oryginału: Pogawędki drobnoustrojów, czyli quorum sensing w biofilmach : wykład z cyklu Medycznej Środy.

Czasopismo: Wiad. Akad.

Szczegóły: 2016, nr 64, s. 20-22.

p-ISSN: 1508-2180

Charakt. formalna: Polski, Inne

Afiliacja: Skowron Krzysztof [*] 0000-0003-0868-864X 1760499;045;WF, Grudlewska-Buda Katarzyna [*] 0000-0002-5730-940X 4004067;045;WF, Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


22/47


IDT: 0000029436.

Autorzy: Kwiecińska-Piróg Joanna, Skowron Krzysztof, Bartczak W., Gospodarek-Komkowska Eugenia.

Tytuł oryginału: The ciprofloxacin impact on biofilm formation by Proteus mirabilis and P. vulgaris strains.

Czasopismo: Jundishapur J. Microbiol.

Szczegóły: 2016 : Vol. 9, nr 4, s. e32656.

p-ISSN: 2008-3645
e-ISSN: 2008-4161

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 1.017

Punktacja MNiSW: 15.000

DOI: 10.5812/jjm.32656

Afiliacja: Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Skowron Krzysztof [*] 0000-0003-0868-864X 1760499;045;WF, Bartczak W. [ ];000;000, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


23/47


IDT: 0000030008.

Autorzy: Sulej-Chojnacka J., Kloskowski Tomasz, Borowski J., Ignatev M., Bajek Anna, Wiśniewska-Weinert H., Kwiecińska-Piróg Joanna, Drewa Tomasz.

Tytuł oryginału: Prototype coatings of titanium alloy samples with silver nanoparticles and their biological characterization, in vitro Study.

Czasopismo: J. Biometer. Tissue Eng.

Szczegóły: 2016 : Vol. 6, nr 6, s. 463-472

Uwagi: [Dwóch równorzędnych pierwszych autorów].

p-ISSN: 2157-9083

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 1.383

Punktacja MNiSW: 15.000

DOI: 10.1166/jbt.2016.1469

Afiliacja: Sulej-Chojnacka J. [ ];000;000, Kloskowski Tomasz [*] 0000-0001-5599-9315 3961805;024;WL, Borowski J. [ ];000;000, Ignatev M. [ ];000;000, Bajek Anna [*] 0000-0002-7720-8542 1274160;024;WL, Wiśniewska-Weinert H. [ ];000;000, Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Drewa Tomasz [*] 0000-0001-5347-4136 1273568;024;WL


24/47


IDT: 0000030374.

Autorzy: Śniegowska A., Kwiecińska-Piróg Joanna.

Tytuł oryginału: Wpływ etanolowego roztworu propolisu na tworzenie biofilmu przez szczepy Proteus mirabilis izolowane z zakażeń skóry i tkanki podskórnej.

Tytuł całości: W: II Ogólnopolska Konferencja "Drobnoustroje w świecie człowieka - drobnoustroje oportunistyczne".

Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2016

Opis fizyczny: s. [31].

Uwagi: [Płyta CD].

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Śniegowska A. [ ];000;000, Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF


25/47


IDT: 0000030398.

Autorzy: Kwiecińska-Piróg Joanna, Przekwas J., Śniegowska A., Smalczewska A., Skowron Krzysztof, Gospodarek-Komkowska Eugenia.

Tytuł oryginału: Wpływ etanolowego roztworu propolisu na tworzenie biofilmu przez szczepy Proteus mirabilis.

Tytuł całości: W: XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Mikrobiologia - nowe wyzwania, nowe możliwości".

Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2016

Opis fizyczny: P-101.

Uwagi: [Płyta CD].

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Przekwas Jana* [ ];000;000, Śniegowska A. [ ];000;000, Smalczewska A. [ ];000;000, Skowron Krzysztof [*] 0000-0003-0868-864X 1760499;045;WF, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


26/47


IDT: 0000030400.

Autorzy: Skowron Krzysztof, Grudlewska Katarzyna, Kwiecińska-Piróg Joanna, Gospodarek-Komkowska Eugenia.

Tytuł oryginału: Ocena lekowrażliwości i zdolności tworzenia biofilmu przez wybrane gatunki pałeczek z rodzaju Listeria.

Tytuł całości: W: XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Mikrobiologia - nowe wyzwania, nowe możliwości".

Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2016

Opis fizyczny: P-115.

Uwagi: [Płyta CD].

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Skowron Krzysztof [*] 0000-0003-0868-864X 1760499;045;WF, Grudlewska-Buda Katarzyna [*] 0000-0002-5730-940X 4004067;045;WF, Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


27/47


IDT: 0000029914.

Autorzy: Skowron Krzysztof, Bauza-Kaszewska J., Kaczmarek Agnieszka, Budzyńska Anna, Kwiecińska-Piróg Joanna, Reśliński Adrian, Gospodarek-Komkowska Eugenia.

Tytuł oryginału: Inactivation of Clostridium sporogenes and Geobacillus stearothermophilus spores with the use of microwave and steam sterilizers and microwave oven.

Czasopismo: Med. Res. J.

Szczegóły: 2016 : Vol. 1, nr 1, s. 15-22.

Uwagi: [Poprzedni tytuł Folia Med. Copernicana].

p-ISSN: 2451-2591
e-ISSN: 2451-4101

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 6.000

DOI: 10.5603/MRJ.2016.0003

Afiliacja: Skowron Krzysztof [*] 0000-0003-0868-864X 1760499;045;WF, Bauza-Kaszewska J. [ ];000;000, Kaczmarek Agnieszka [*] 0000-0002-1751-6383 2778602;045;WF, Budzyńska Anna [*] 0000-0002-8545-177X 2778788;045;WF, Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Reśliński Adrian [*] 3953223;025;WL, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


28/47


IDT: 0000026037.

Autorzy: Kwiecińska-Piróg Joanna, Prażyńska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Drobnoustroje w biofilmie - metody stosowane w badaniach in vitro.

Tytuł całości: W: Konferencja naukowa "Nowoczesne techniki badawcze stosowane w analizie farmaceutycznej i biomedycznej". 30-lecie powołania Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bydgoszcz, 10-12 IX 2014. [B.m., 2014]

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Prażyńska Małgorzata [*] 0000-0002-2977-1808 3934456;045;WF


29/47


IDT: 0000026861.

Autorzy: Kwiecińska-Piróg Joanna, Bogiel Tomasz, Skowron Krzysztof, Wieckowska E., Gospodarek Eugenia.

Tytuł oryginału: Proteus mirabilis biofilm - Qualitative and quantitative colorimetric methods-based evaluation.

Czasopismo: Braz. J. Microbiol.

Szczegóły: 2014 : Vol. 45, nr 4, s. 1415-1421.

p-ISSN: 1517-8382

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 0.592

Punktacja MNiSW: 15.000

Afiliacja: Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Bogiel Tomasz [*] 0000-0001-6787-1378 2778706;045;WF, Skowron Krzysztof [*] 0000-0003-0868-864X 1760499;045;WF, Wieckowska E. [ ];000;000, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


30/47


IDT: 0000024120.

Autorzy: Kwiecińska-Piróg Joanna, Skowron Krzysztof, Zniszczol K., Gospodarek Eugenia.

Tytuł oryginału: The assessment of Proteus mirabilis susceptibility to ceftazidime and ciprofloxacin and the impact of these antibiotics at subinhibitory concentrations on Proteus mirabilis biofilms.

Czasopismo: BioMed Res. Int.

Szczegóły: 2013 : Vol. 2013, s. 1-8.

Uwagi: [Wcześniejszy tytuł: Journal of Biomedicine and Biotechnology]

p-ISSN: 2314-6133
e-ISSN: 2314-6141

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 2.706

Punktacja MNiSW: 30.000

Afiliacja: Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Skowron Krzysztof [*] 0000-0003-0868-864X 1760499;045;WF, Zniszczol K. [ ];000;000, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


31/47


IDT: 0000024047.

Autorzy: Prażyńska Małgorzata, Kwiecińska-Piróg Joanna.

Tytuł oryginału: Grzyby - znaczenie w kosmetologii.

Tytuł całości: W: Mikrobiologia w kosmetologii. Red. nauk. Eugenia Gospodarek, Agnieszka Mikucka. Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2013

Opis fizyczny: s. 65-77.

p-ISBN: 9788320045895

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Prażyńska Małgorzata [*] 0000-0002-2977-1808 3934456;045;WF, Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF


32/47


IDT: 0000024167.

Autorzy: Kwiecińska-Piróg Joanna, Bogiel Tomasz, Gospodarek Eugenia.

Tytuł oryginału: Effects of ceftazidime and ciprofloxacin on biofilm formation in Proteus mirabilis rods.

Czasopismo: J. Antibiot.

Szczegóły: 2013 : Vol. 66, s. 593-597.

p-ISSN: 0021-8820

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 2.041

Punktacja MNiSW: 20.000

DOI: 10.1038/ja.2013.59

Afiliacja: Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Bogiel Tomasz [*] 0000-0001-6787-1378 2778706;045;WF, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


33/47


IDT: 0000022289.

Autorzy: Skowron K[rzysztof], Kwiecińska-Piróg J[oanna], Gospodarek E[ugenia], Kamiński P[iotr], Jerzak L..

Tytuł oryginału: Częstość izolacji grzybów z rodzaju Aspergillus z dziobów i kloaki piskląt bociana białego Ciconia ciconia (L.) na terenie województwa lubuskiego.

Tytuł całości: W: XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje bez granic". Lublin, 5-8 IX 2012. Streszczenia. [B.m., 2012]

Opis fizyczny: P-VIII-326.

Uwagi: [Płyta CD].

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Skowron Krzysztof [*] 0000-0003-0868-864X 1760499;045;WF, Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF, Kamiński Piotr [*] 0000-0003-1978-6018 928996;141;WL, Jerzak L. [ ];000;000


34/47


IDT: 0000022295.

Autorzy: Kwiecińska-Piróg J[oanna], Jakubowska A., Gospodarek E[ugenia].

Tytuł oryginału: Ocena wpływu różnych stężeń glukozy na tworzenie biofilmu przez pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae.

Tytuł całości: W: XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje bez granic". Lublin, 5-8 IX 2012. Streszczenia. [B.m., 2012]

Opis fizyczny: P-I-050.

Uwagi: [Płyta CD].

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Jakubowska A. [ ];000;000, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


35/47


IDT: 0000022811.

Autorzy: Skowron K[rzysztof], Kwiecińska-Piróg J[oanna], Gospodarek E[ugenia], Kamiński P[iotr], Jerzak L..

Tytuł oryginału: Częstość izolacji grzybów z rodzaju Aspergillus z dziobów i kloaki piskląt bociana białego Ciconia cicionia (L.) na terenie województwa lubuskiego.

Czasopismo: Ekol. Tech.

Szczegóły: 2012 : Vol. 20, nr 6, s. 349-356.

p-ISSN: 1230-462x

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 2.000

Afiliacja: Skowron Krzysztof [*] 0000-0003-0868-864X 1760499;045;WF, Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF, Kamiński Piotr [*] 0000-0003-1978-6018 928996;141;WL, Jerzak L. [ ];000;000


36/47


IDT: 0000019782.

Autorzy: Reśliński A., Mikucka Agnieszka, Kwiecińska-Piróg Joanna, Głowacka K., Gospodarek Eugenia, Dąbrowiecki Stanisław.

Tytuł oryginału: Ocena tworzenia biofilmu przez Staphylococcus aureus i Escherichia coli na powierzchni siatki polipropylenowej.

Czasopismo: Med. Dośw. Mikrobiol.

Szczegóły: 2011 : R. 63, nr 1, s. 21-27.

p-ISSN: 0025-8601

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Reśliński A. [ ];000;000, Mikucka Agnieszka [*] 2778299;045;WF, Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Głowacka K. [ ];000;000, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF, Dąbrowiecki Stanisław [*] 0000-0002-4845-0583 2778229;140;WL


37/47


IDT: 0000020097.

Autorzy: Kwiecińska-Piróg Joanna, Bogiel Tomasz, Gospodarek Eugenia, Kasprzak M., Jerzak L., Kamiński Piotr.

Tytuł oryginału: Lekowrażliwość szczepów Proteus mirabilis izolowanych od bociana białego (Ciconia ciconia).

Czasopismo: Med. Dośw. Mikrobiol.

Szczegóły: 2011 : R. 63, nr 2, s. 139-144.

p-ISSN: 0025-8601

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Bogiel Tomasz [*] 0000-0001-6787-1378 2778706;045;WF, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF, Kasprzak M. [ ];000;000, Jerzak L. [ ];000;000, Kamiński Piotr [*] 0000-0003-1978-6018 928996;141;WL


38/47


IDT: 0000020098.

Autorzy: Kwiecińska-Piróg Joanna, Bogiel Tomasz, Gospodarek Eugenia.

Tytuł oryginału: Porównanie dwiema metodami tworzenia biofilmu przez pałeczki Proteus mirabilis na powierzchni różnych biomateriałów.

Czasopismo: Med. Dośw. Mikrobiol.

Szczegóły: 2011 : R. 63, nr 2, s. 131-138.

p-ISSN: 0025-8601

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Bogiel Tomasz [*] 0000-0001-6787-1378 2778706;045;WF, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


39/47


IDT: 0000020095.

Autorzy: Bogiel Tomasz, Kwiecińska-Piróg Joanna, Kożuszko Sylwia, Gospodarek Eugenia.

Tytuł oryginału: Występowanie genu kodującego alginian u szczepów Pseudomonas aeruginosa opornych na karbapenemy.

Czasopismo: Med. Dośw. Mikrobiol.

Szczegóły: 2011 : R. 63, nr 2, s. 145-153.

p-ISSN: 0025-8601

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Bogiel Tomasz [*] 0000-0001-6787-1378 2778706;045;WF, Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Kożuszko Sylwia [*] 0000-0002-4040-4187 3964715;045;WF, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


40/47


IDT: 0000018559.

Autorzy: Kwiecińska-Piróg Joanna, Bogiel Tomasz, Gospodarek Eugenia.

Tytuł oryginału: Występowanie beta-laktamaz o rozszerzonym zakresie substratowym wśród szczepów Proteus mirabilis izolowanych w latach 2007-2009.

Czasopismo: Przegl. Epidemiol.

Szczegóły: 2010 : T. 64, nr 3, s. 395-398.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 9.000

Afiliacja: Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Bogiel Tomasz [*] 0000-0001-6787-1378 2778706;045;WF, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


41/47


IDT: 0000018318.

Autorzy: Bogiel Tomasz, Kwiecińska-Piróg Joanna, Jachna-Sawicka Katarzyna, Gospodarek Eugenia.

Tytuł oryginału: Szczepy Acinetobacter baumanii oporne na karbapenemy.

Czasopismo: Med. Dośw. Mikrobiol.

Szczegóły: 2010 : R. 62, nr 2, s. 119-126.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 9.000

Afiliacja: Bogiel Tomasz [*] 0000-0001-6787-1378 2778706;045;WF, Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Jachna-Sawicka Katarzyna [*] 2778364;045;WF, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


42/47


IDT: 0000018188.

Autorzy: Kwiecińska-Piróg Joanna, Prażyńska Małgorzata, Reśliński A., Gospodarek Eugenia, Szczęsny Wojciech, Dąbrowiecki Stanisław.

Tytuł oryginału: Wpływ pałeczek Shigella sp. na śmierć komórki eukariotycznej.

Czasopismo: Postępy Mikrobiol.

Szczegóły: 2010 : Vol. 49, nr 1, s. 33-41.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 0.145

Punktacja MNiSW: 13.000

Afiliacja: Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Prażyńska Małgorzata [*] 0000-0002-2977-1808 3934456;045;WF, Reśliński A. [ ];000;000, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF, Szczęsny Wojciech [*] 0000-0001-6990-0355 2778531;140;WL, Dąbrowiecki Stanisław [*] 0000-0002-4845-0583 2778229;140;WL


43/47


IDT: 0000017601.

Autorzy: Reśliński A., Kwiecińska Joanna, Szmytkowski Jakub, Gospodarek Eugenia, Dąbrowiecki Stanisław.

Tytuł oryginału: Pro- and antiapoptotic properties of bacteria of the Chlamydiaceae family.

Czasopismo: Med. Biol. Sci.

Szczegóły: 2009 : T. 23, nr 3, s. 13-19.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Reśliński A. [ ];000;000, Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Szmytkowski Jakub [*] 2778741;140;WL, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF, Dąbrowiecki Stanisław [*] 0000-0002-4845-0583 2778229;140;WL


44/47


IDT: 0000016547.

Autorzy: Gospodarek Eugenia, Kwiecińska-Piróg Joanna, Jachna-Sawicka Katarzyna.

Tytuł oryginału: Strategie bakterii w chirurgii naczyń.

Czasopismo: SEPSIS

Szczegóły: 2009 : T. 2, nr 3, s. 171-175.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Afiliacja: Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF, Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Jachna-Sawicka Katarzyna [*] 2778364;045;WF


45/47


IDT: 0000017129.

Autorzy: Kwiecińska-Piróg J[oanna], Gospodarek E[ugenia].

Tytuł oryginału: Oporność typu ESBL a tworzenie biofilmu przez pałeczki Proteus spp.

Tytuł całości: W: Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska. Łódź, 24-25 X 2009. [B.m., 2009]

Opis fizyczny: s. 42.

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF


46/47


IDT: 0000015791.

Autorzy: Kwiecińska-Piróg Joanna.

Tytuł oryginału: Drobnoustroje - z nimi źle (?), a bez nich jeszcze gorzej.

Czasopismo: Wiad. Akad.

Szczegóły: 2008, nr 31, s. 23-24.

Charakt. formalna: Polski, Inne

Afiliacja: Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF


47/47


IDT: 0000014494.

Autorzy: Reśliński A., Kwiecińska Joanna, Gospodarek Eugenia.

Tytuł oryginału: Właściwości antyapoptotyczne bakterii.

Czasopismo: Postępy Mikrobiol.

Szczegóły: 2008 : Vol. 47, nr 1, s. 23-33.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Reśliński A. [ ];000;000, Kwiecińska-Piróg Joanna [*] 0000-0003-1476-3263 2778455;045;WF, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF