ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

tel.: +48 52 585 3500
e-mail: kupcewicz@cm.umk.pl
www: https://www.wf.cm.umk.pl/kizchnia/
ORCID: 0000-0002-4480-7338

Terminy konsultacji:
Poniedziałek 11.00 - 12.00
Czwartek 11.00-12.00
p. 124a (ul. Jurasza 2)


Bibliografia