Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Opłaty za studia

Opłaty za studia w okresie walki z wirusem SARS-CoV-2 

 

dla studentów rozpoczynających studia od roku akad. 2020/2021

Zarządzenie Nr 119 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za jedną godzinę zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz wysokości czesnego na studiach niestacjonarnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w części bydgoskiej za każdy rok studiów dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie Nr 120 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie opłat za jedną godzinę zajęć oraz wysokości czesnego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w części bydgoskiej dla cudzoziemców rozpoczynających studia w języku polskim od roku akademickiego 2020/2021

dla studentów rozpoczynających studia od roku akad. 2019/2020

 

dla studentów rozpoczynających studia od roku akad. 2018/2019