Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Analityka medyczna – praktyka zawodowa

 

PRZEWODNIK PO PRAKTYKACH ZAWODOWYCH

 

 Praktyki zawodowe  (7,12 MB)

 

 

»Ankieta oceny praktyki zawodowej w r.ak. 2022/2023

»Ankieta absolwenta – analityka medyczna 2022/2023


»Zasady odbywania praktyk wakacyjnych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy

»Opiekunowie praktyk zawodowych

»Regulamin praktyk zawodowych 

»Dziennik praktyki zawodowej – obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019 

»Dziennik praktyki zawodowej – obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021 i później


»Podsumowanie ankiet po odbytych praktykach


»Kryteria doboru miejsca praktyk zawodowych oraz ocena kwalifikacji opiekuna

»Zasady przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie studenta OC 


Programy praktyk zawodowych:


Sylabus praktyk zawodowych: