Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Regulaminy i programy praktyk

FARMACJA

Studenci VI roku, kierunek farmacja
Zaświadczenie o odbytej praktyce, będące częścią dzienniczka praktyki, należy dostarczyć do Dziekanatu w 2 egzemplarzach z jednej apteki (2 oryginały lub kopia i oryginał). W przypadku, gdy student odbył praktykę w kilku aptekach, należy przedłożyć zaświadczenia odpowiednio z każdej praktyki.


KOSMETOLOGIA