Studia doktoranckie

ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 585-37-01
fax 52 585-36-75
sdoktoranckie.wf@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK budynek Wydziału Farmaceutycznego

Pomoc materialna dla doktorantów

Wygenerowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego do dnia 25 października 2018 r.

Generator wniosków o przyznanie stypendium zostanie uruchomiony dnia 8 października br. 

Wnioski o przyznanie stypendiów w ramach pomocy materialnej dla doktorantów składa się poprzez platformę USOSweb.

Skład komisji stypendialnej Wydziału Farmaceutycznego dla doktorantów:

  • mgr farm. Łukasz Fijałkowski
  • mgr Paulina Cembrowska
  • mgr farm. Maciej Karolak
  • Magdalena Pilarska

Terminarz uruchomienia generatora wniosków >>>