Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pomoc materialna dla doktorantów

Wnioski o stypendium dla najlepszego doktoranta należy składać do 20 października 2017 r.


Wnioski o przyznanie stypendiów w ramach pomocy materialnej dla doktorantów składa się poprzez platformę USOSweb.