Studia doktoranckie

ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 585-37-01
fax 52 585-36-75
sdoktoranckie.wf@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Pomoc materialna dla doktorantów

Wnioski o stypendium dla najlepszego doktoranta należy składać do 20 października 2018 r.


Wnioski o przyznanie stypendiów w ramach pomocy materialnej dla doktorantów składa się poprzez platformę USOSweb.