Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Farmacja -praktyka zawodowa

Regulaminy i programy praktyk

Osoby do kontaktu

Pełnomocnik Rektora UMK ds. praktyk zawodowych na kierunku farmacja
dr n. farm. Maciej Karolak
Katedra Technologii Postaci Leku
Budynek Wydziału Farmaceutycznego
dr A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz, p. 223
maciej.karolak@cm.umk.pl
tel. +48 52 585 39 27

kontakt dla aptek/studentów:

Iwona Majzon, specjalista
Katedra Technologii Postaci Leku
Budynek Wydziału Farmaceutycznego
dr A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz, p. 220
kiztechpostlek@cm.umk.pl
tel. +48 52 585 37 88

mgr inż. Beata Kochanek, specjalista
Katedra Biofarmacji
Budynek Wydziału Farmaceutycznego
dr A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz, p. 124
beata.kochanek@cm.umk.pl
tel. +48 52 585 39 00