Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Krajowe delegacje służbowe – działalność dydaktyczna

Pracownik Wydziału Farmaceutycznego ubiegający się o wyrażenie zgody na wyjazd służbowy, składa wniosek do Dziekana Wydziału Farmaceutycznego na 10 dni przed planowanym wyjazdem.