Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

streszcenie

Przewody doktorskie w dziedzinie nauk farmaceutycznych


Przewody doktorskie w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna 


Dokumenty Uczelniane


Dokumenty Wydziałowe


Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego