ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Streszczenia i recenzje rozpraw doktorskich – dziedzina nauki farmaceutyczne

mgr Krzysztof Goryński


mgr Tomasz Siódmiak


mgr Bartłomiej Kubiak


mgr Łukasz Pałkowski


mgr farm. Joanna Ronowicz


mgr Renata Paprockamgr Wiktor Dariusz Sroka


mgr inż. Maciej Przybyłek


mgr Paulina Szatkowska-Wandas


mgr Elżbieta Kuriata


mgr Piotr Merks


mgr Anna Gryn – Rynko