Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Raport Farmacja

Raport samooceny >> (1,85 MB)

 

 1. 1a Program studiów (1,90 MB)
 1. 1b Tabela spójności efektów kształcenia (480 KB)
 2. 1c Sylabusy przedmiotów (815 KB)
 3. 1d Sylabusy zajęć fakultatywnych (476 KB)
 4. 2 Obsada zajęć na kierunku farmacja w roku akademickim 2018-2019 (134 KB)
 5. 3a Harmonogram zajęć II semestr 1 rok kierunek farmacja (161 KB)
 6. 3b Harmonogram zajęć IV semestr 2 rok kierunek farmacja (189 KB)
 7. 3c Harmonogram zajęć VI semestr 3 rok kierunek farmacja (138 KB)
 8. 3d Harmonogram zajęć VIII semestr 4 rok kierunek farmacja (106 KB)
 9. 3e Harmonogram zajęć X semestr 5 rok kierunek farmacja (36 KB)
 10. 4 Charakterystyka nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku farmacja (525 KB)
 11. 7a Tabela 1 Wykaz tematów prac dyplomowych realizowanych w roku 2017 na wydziele Farmaceutycznym (37 KB)
 12. 7b Tabela 2 Wykaz tematów prac dyplomowych realizowanych w roku 2018 na Wydziale Farmaceutycznym (42 KB)

Załączniki do raportu >> (7,11 MB)