Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Raporty dotyczące Jakości Kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym

 1. Raport dotyczący jakości kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym za rok akad. 2013/2014 (451 KB)
 2. Rekomendacje wynikające z Raportu dotyczącego jakości kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym w roku akad. 2013/2014 wraz z harmonogramem prowadzenia działań doskonalących (296 KB)
 3. Raport z monitorowania losów absolwentów opracowany zgodnie z zarządzeniem nr 124 Rektora UMK z 24.06.2014 (absolwenci, którzy zakończyli studia w roku 2014) (503 KB)
 4. Raport z monitorowania losów absolwentów opracowany zgodnie z zarządzeniem nr 103 Rektora UMK z 5.07.2016 (absolwenci, którzy zakończyli studia w roku 2015) (530 KB)
 5. Raport z oceny zajęć dydaktycznych, opracowany zgodnie z zarządzeniem nr 60 Rektora UMK w sprawie procedury oceny zajęć dydaktycznych na Wydziale Farmaceutycznym za rok akad. 2014/2015 (413 KB)
 6. Raport z badania satysfakcji studentów (opracowany zgodnie z Zarządzeniem nr 58 Rektora UMK z 29.04.2016) na Wydziale Farmaceutycznym za rok akad. 2015/2016 (771 KB)
 7. Raport z oceny zajęć dydaktycznych (opracowany zgodnie z Zarządzeniem nr 123 Rektora UMK z 18.09.2015) na Wydziale Farmaceutycznym za rok akad. 2015/2016 (840 KB)
 8. Raport z monitorowania losów absolwentów (opracowany zgodnie z Zarządzeniem nr 103 Rektora UMK z 5.07.2016) Wydziału Farmaceutycznego w 6-mcy po zakończeniu studiów (262 KB)
 9. Raport z monitorowania losów absolwentów w 3 lata po zakończeniu studiów z dnia 5 lipca 2016 r. (745 KB)
 10. Raport z badania satysfakcji pracowników na Wydziale Farmaceutycznym za lata 2015-2018 (609 KB)
 11. Raport z badania satysfakcji studentów na Wydziale Farmaceutycznym za rok akademicki 2017/2018 (736 KB)
 12. Raport z analizy protokołów hospitacji  z dnia 2 listopada 2015 r. (542 KB)
 13. Raport z oceny zajęć dydaktycznych na Wydziale Farmaceutycznym za rok akademicki 2017/2018 (864 KB)